Naam: Zalkerbos te Zoetermeer
Aantal appartementen: 309
Bouwjaar: 1973

Omschrijving:
Het Zalkerbos is een omvangrijke VvE waarbij een woningcorporatie nog een groot aandeel heeft in het eigendom. Zowel de belangen van de individuele eigenaar als de grooteigenaar worden zorgvuldig bewaakt. Door periodiek overleg over financiën, onderhoud en beleid ontstaat een gezonde VvE en worden de beoogde doelen behaald.