Aan de Anatole Franceplaats in Rotterdam heeft een ingrijpende dakrenovatie plaatsgevonden. Met subsidie van de Gemeente Rotterdam is een sedumdak aangebracht wat veel voordeel voor de VvE heeft opgeleverd. De lange levensduur, de hoge isolatiewaarde en absorptie van hemelwater is direct terug te vinden in de begroting van de VvE. Door minder energieverbruik en een lager spaartempo voor de vervanging van het dak, worden andere projecten gefinancierd.

Daarbij is het nog milieuvriendelijk ook!

Met eigen bouwkundigen verzorgt Winter VvE groep de complete begeleiding van het project. Vooraf wordt met het bestuur een plan van aanpak opgemaakt. Daarna ligt zowel opmaak van het bestek, de aanbesteding en het gunningsadvies bij Winter VVE beheer. Het bestuur maakt altijd de keuze in de gunning van de opdracht. Vanaf dat punt verzorgt Winter VVE beheer de opdrachtverstrekking, projectbegeleiding en communicatie naar de bewoners. Ook de oplevering als de garantiebewaking wordt verzorgd. Tussentijds wordt het bestuur op de hoogte gehouden met rapportages die de bouwkundige opmaakt van zijn bezoeken.