Planmatig onderhoud en MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP)

Uw gebouw in topconditie!

De basis van een gezonde VvE is een reservefonds dat in overeenstemming is met de onderhoudsbehoefte van het gebouw. Als onderlegger hiervoor stellen wij voor u een meerjarenonderhoudsplanning op conform NEN 2767. Aan de hand van deze planning wordt inzichtelijk gemaakt wanneer in de tijd welke onderhoudsprojecten moeten worden uitgevoerd. Jaarlijks wordt het gebouw aan de onderhoudsplanning getoetst en een advies opgesteld welke werkzaamheden noodzakelijk zijn, uitgesteld kunnen worden of juist vervroegd moeten worden uitgevoerd.

Op basis van het advies aan de VvE over het uit te voeren planmatig onderhoud vragen wij in de algemene ledenvergadering aan de leden een mandaat te verlenen aan het bestuur om de uit te voeren werkzaamheden aan te besteden en in opdracht te geven.

De aanbesteding, uitvoering, begeleiding en oplevering van het planmatig onderhoud is bij ons in goede handen. Voorafgaand aan dit proces worden heldere afspraken gemaakt over de te volgen procedure. Voor de uitvoering van planmatig onderhoud werkt onze organisatie uitsluitend samen met professionele en gekwalificeerde partijen, die periodiek op een groot aantal criteria worden getoetst.

Planmatig onderhoud aan uw gebouw verdient een professionele aanpak.

Contact

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
  • Velden met een * zijn verplicht