Aan de Robert Kochplaats in Rotterdam zijn de kopgevels gestraald, gereinigd, opnieuw gevoegd en gehydrofobeerd. De betonranden zijn tevens deels hersteld en geschilderd. Daarbij zijn de dilatatievoegen vervangen. De gevel is technisch weer in topconditie en kan weer jaren mee.

Met eigen bouwkundigen verzorgt Winter VvE groep de complete begeleiding van het project. Vooraf wordt met het bestuur een plan van aanpak opgemaakt. Daarna ligt zowel opmaak van het bestek, de aanbesteding en het gunningsadvies bij Winter VVE beheer. Het bestuur maakt altijd de keuze in de gunning van de opdracht. Vanaf dat punt verzorgt Winter VVE beheer de opdrachtverstrekking, projectbegeleiding en communicatie naar de bewoners. Ook de oplevering als de garantiebewaking wordt verzorgd. Tussentijds wordt het bestuur op de hoogte gehouden met rapportages die de bouwkundige opmaakt van zijn bezoeken.